Cây dương xỉ

Tên thường gọi: Cây Dương xỉ

Tên khoa học: Nephrolepis cordifolia

Họ thực vật: Lomariopsidaceae

Cây dương xỉ được trồng trang trí vườn hoa công viên hoặc trồng chậu để bàn hay chậu treo trang trí nhà ở, quá cafe rất phù hợp và thẩm mỹ.

Sỉ – lẻ cây dương xỉ liên hệ Hotline: 0986 934 920 

Hotline: 0986 934 920